PROGRAMARE/ PAGINI WEB


Cercul de programare își propune:

Inițierea copiilor, încă de la o vârsta foarte fragedă, în informatică și utilizarea eficientă a tehnicii de calcul și a mijloacelor moderne de comunicare;
Crearea unei gândiri algoritmice prin studierea limbajelor de programare de nivel înalt(C++ în CodeBlocks, Borland Pascal, Scrach), crearea unei baze de selecție a viitorilor informaticieni și profesionalizarea acestora înainte de a ajunge în mediul universitar;
Încurajarea crearii de soft educațional și de aplicație precum și crearea unui parteneriat cu firmele locale, naționale și internaționale de software în vederea derulării unor proiecte comune;
Ridicarea nivelului de pregătire a copiilor, formarea unor deprinderi practice de utilizare a calculatoarelor;
Depistarea copiilor dotați și superdotați în acest domeniu, evaluarea nivelului de pregătire teoretică și practică în vederea participării la Olimpiada Națională de Informatică și alte concursuri naționale de specialitate;

Prof. Anna-Maria POP